Делегирани представници СВД-а у IUVSTA

      17.12.2019.


Приликом пријема СВД-а у IUVSTA асоцијацију за члана савета IUVSTA асоцијације, који би представљао Србију у наредном трогодишњем (2019-2022. год.) периоду, на IX седници Скупштине Српског вакуумског друштва (СВД) одржаној 02.07.2019. године, једногласно је изабрана Председница СВД-а др Ивана Цвијовић-Алагић, док је за заменика члана савета IUVSTA асоцијације изабрана др Сузана Петровић.

Дана 17.12.2019. године је одржана X седница Скупштине Српског вакуумског друштва (СВД) на којој су изабрани представници Друштва у одељењима и комитетима IUVSTA асоцијације.

Као представник СВД-а у Applied Surface Science Division једногласно је изабрана Весна Максимовић.
Као представник СВД-а у Bio-InterfacesDivision је изабрана Невена Пуач.
Као представник СВД-а у Electronic Materials and Processing Division једногласно је изабран Братислав Маринковић.
Као представник СВД-а у Nanometre Science Division једногласно је изабран Владимир Рајић.
Као представник СВД-а у Plasma Science and Technology Division је изабран Зоран Петровић.
Као представник СВД-а у Surface Engineering Division једногласно је изабран Данило Кисић.
Као представник СВД-а у Surface Science Division једногласно је изабрана Ана Калијадис.
Као представник СВД-а у Thin Film Division једногласно је изабрана Невена Божиновић.
Као представник СВД-а у Vacuum Science and Technology Division једногласно је изабран Милош Ненадовић.

Чланови Друштва су се сагласили да СВД не мора да делегира своје представнике у све IUVSTA комитете па је сходно тој одлуци Скупштине као представник СВД-а у Congress Planning Committeе једногласно изабрана Сузана Петровић, а као представник СВД-а у Education Committeе је једногласно изабран Владимир Рајић.