• slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3

О друштву


Српско вакуумско друштво (СВД) је основано 2012. године као добровољна, невладина, непрофитна, струковна организација са идејом да на једном месту окупи стручњаке и научнике у циљу промоције, унапређења и едукације у области техничко- технолошких наука и вакуумске технике.

Друштво обнавња и наставља традицију вакуумских друштава на овим просторима темељећи се на раду Југословенског центра за вакуумску технику (ЈЦВТ) основаног 1960. године, које се почетком 1963. године трансформисало у Југословенски национални комитет за вакуумску технику (ЈУВАК) и као такво приступило тада новоформираном међународном стручном удружењу International Union for Vacuum Science, Technique and Applications (IUVSTA). ЈУВАК је по свом оснивању замишљен као организација вакуумских друштава из Словеније, Хрватске и Србије, а од 1979. године као Савез друштава за вакуумску технику Словеније, Хрватске и Србије, због чега та друштва данас и деле његову историју и историјску улогу до тренутка његовог укидања 1992. године.

Заједнички интерес свих чланова Друштва је да кроз деловање СВД направе спону између људи и институција заинтересованих за примену и развој вакуумске технологије, како би им се омогућила стручна подршка, помоћ и едукација реализацијом различитих активности Друштва.

Активности СВД-а усмерене су како на организацију стручних и научних скупова и радионица, тако и на промоцију примене вакуумских технологија, давање стручног мишљења и едукацију свих који желе да прошире своје знање из области вакуумске технике и уопште из области деловања Друштва.

Још један аспект деловања Друштва огледа се у промоцији његових чланова путем јавног оглашавања и повезивања својих чланова са колегама и институцијама истог или сличног интересовања кроз сарадњу са другим вакуумским друштвима.

Организација


Органи СВД-а су: Скупштина, Председништво и Надзорни одбор.
Скупштина је највиши орган управљања СВД-а и чине га сви чланови СВД-а.
 • Председништво СВД-а
  • Председник: др Ивана Цвијовић-Алагић
  • Потпредседник: Срећко Поповић
  • Потпредседник: др Милош Ненадовић

 • Надзорни одбор СВД-а
  • Председник: др Ана Калијадис
  • Члан: др Љиљана Матовић
  • Члан: др Јелена Поточник

 • Секретар СВД-а: Биљана Јовановић

Чланство

Свако заинтересован за остваривање циљева СВД-а може постати његов члан попуњавањем и потписивањем приступног образца (приступнице) и уплатом чланарине за текућу годину.
Списак чланова СВД-а можете преузети на следећем линку.
Висина чланарине за 2019. годину утврђена је на 8. седници Скупштине СВД-а и износи:
-1000 РСД за индивидуалне чланове СВД-а
-10000 РСД за правна лица (колективне) чланове СВД-а
-300 РСД за чланове СВД-а у пензији
-Чланство у СВД-у је бесплатно за младе чланове Друштва старости до 30 година.
Годишња чланарина се уплаћује до 30. јуна текуће године на динарски текући рачун Српског вакуумског друштва код Комерцијалне банке а.д. Београд бр. 205-224057-30.
(Уплатилац: Име и презиме члана СВД; Сврха уплате: чланарина за текућу годину)
Примерак назначене уплатнице

Деловање

  Деловање Српског вакуумског друштва огледа се кроз:
 • Организацију научних скупова националног и међународног значаја;
 • Организацију стручних семинара, курсева и предавања у циљу унапређења стручности и знања својих чланова;
 • Учешће у раду међународних вакуумских друштава и струковних удружења;
 • Додељивање признања и награда;
 • Предлагање истакнутих чланова друштва за националне и међународне награде и признања

Вести

      17.12.2019.

Изабрани представници Србије у IUVSTA
IUVSTAпрочитај више

      03.07.2019.;


Српско вакуумско друштво примљено у међународну асоцијацију вакуумских друштава IUVSTA

прочитај више


Документација


Рад, деловање и активности СВД-а можете ближе упознати уколико прочитате Статут СВД-а, или усвојене Записнике са седница Скупштине СВД-а.

Сви заинтересовани да се активно укључе у рад СВД-а и постану чланови СВД-а то могу учинити попуњавањем приступнице СВД-а. и слањем попуњене приступнице са потврдом уплаћене чланарине за текућу годину на адресу електронске поште СВД-а office@svd.org.rs.

Рад и деловање СВД-а могу потпомоћи сви који деле циљеве Друштва и имају сталну потребу за образовањем кадрова и сврсисходном применом вакуумске технике како у науци тако и привреди кроз потписивање уговора о спонзорству и уговора о донаторству СВД-у чиме би се на обострану корист поспешио развој и деловање Друштва.

Месец201220132014201520162017201820192020
Јануар Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми
Фебруар Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми
Март Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми
Април Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми
Мај Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми
Јун Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми
Јул Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми
Август Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми
Септембар Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми
Октобар Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми
Новембар Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми
Децембар Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми Преузми
сва документа...

Контакт

   Српско вакуумско друштво,
       Владетина 1/12/66, Палилула, 11000 Београд, Република Србија
   Tel: 011-020-0340
   e-mail: office@svd.org.rs
   Матични број: 28090307; ПИБ: 107704405
   Website: www.svd.org.rs

 • Skype
 • Google+
 • Instagram
 • RSS

Пријатељи

Пријатељи и партнери Српског вакуумског друштва:


Спонзорисање и донирање средстава, којима би се поспешио рад СВД-а, врши се потписивањем уговора о спонзорству и уговора о донаторству. Српско вакуумско друштво изузетно цени све своје пријатеље и партнере, који желе да својим деловањем помогну рад Друштва.

Све донације и уплате Српском вакуумском друштву могу се вршити на динарски текући рачун Српског вакуумског друштва код Комерцијалне банке а.д. Београд бр. 7 205-224057-30, као и на девизни рачун Српског вакуумског друштва код Комерцијалне банке а.д. Београд бр. 205-70800043172-04 уз посебно назначено име уплатиоца и сврху уплате.